Eerder verworven competenties EVC duidelijk in sollicitatiebrief opnemen

EVC in sollicitatiebrief opnemen

Door het opnemen van EVC in je sollicitatiebrief kom je eerder aan een baan.

Om met een sollicitatiebrief de aandacht van een werkgever te trekken moet je duidelijk je eerder verworven competenties vermelden.

Je eerder verworven competenties houden in wat je allemaal aan kennis en ervaring hebt opgedaan en hoeft dus niet strikt te betekenen dat het aan een specifieke functie is gerelateerd.

Meer kennis over de wereld en het daardoor hebben van een duidelijke mening zorgt ervoor dat je een duidelijke opinie kunt hebben aangaande aan het werk verwante zaken. De EVC geven dus duidelijkheid over aanvullende capaciteiten welke naast de taken van het werk aanvullend van belang kunnen zijn.

Wat is EVC?

Het staat voor de eerder verworven competenties en kunnen in verschillende taken, functies en besturen in het verleden zijn opgedaan. Het EVC vormt daarmee een lijst van bewijzen aangaande wat je weet en wat je met die kennis in de praktijk kunt. De eerder verworven competenties zijn daarmee een belangrijke aanvulling op je diploma’s omdat eveneens levens-, werk- en sociale ervaringen mee worden genomen. Deze bewijzen worden beoordeeld door ze te vergelijken met functie eisen van verschillende beroepen. Zodoende kun je een lijst van raakvlak werkgebieden opbouwen waarbinnen je eveneens werkzaam kan zijn. Je opleiding heeft je tot een bepaald kennis niveau gebracht echter de aanvullende ervaringen in je leven door het:

  • volgen van cursussen;
  • hebben van bepaalde ervaringen of gebeurtenissen in het sociale of professionele leven;
  • hebben van heldere ideeën waardoor de werkgever een grote stap vooruit is gekomen;
  • meedoen aan de personeelsvereniging of een bestuur;
  • enzovoorts.

De reeks aan ervaringen die men kan opdoen in het leven welke eveneens aanleiding kunnen zijn voor het eerder verkrijgen van een baan zijn daar allemaal van groot belang bij.

Ervaringscertificaat

Op basis van je opleiding, aanvullende cursussen ervaringen oftewel je competenties wordt een lijst van bewijzen opgesteld welke worden vastgelegd binnen een eerder verworven competenties ervaringscertificaat. Dat EVC certificaat geeft de werkgever een goed beeld wat je als werknemer effectief voor de werkgever kunt betekenen. Doe een kopie van je ervaringscertificaat EVC bij je sollicitatiebrief en overtuig daar je toekomstige werkgever mee om juist jou aan te nemen. Ook jij kunt je beter positioneren binnen de arbeidsmarkt door een EVC certificaat te laten opstellen.

Waarom EVC?

Er is krapte op de arbeidsmarkt echter veel mensen zijn werkeloos. Om er toch voor te zorgen dat de arbeidsmarkt draaiende blijft is het van belang dat werkgevers worden getriggerd om jou aan te nemen. Er geldt altijd dat de beste papieren de eerste keus zijn, op basis waarvan een eerste gesprek wordt aangegaan. Met het kunnen laten zien van een eerder verworven competenties certificaat kun je dus een betere positie binnen het aantal sollicitanten behalen. Je doet er dus goed aan om een EVC op te laten stellen zodat je nieuwe werkgever weet wat men aan je heeft. Ook kan het goed zijn om de EVC te gebruiken om van baan te veranderen omdat jouw competenties bij een nieuwe werkgever veel beter tot zijn recht komen.

Traject portfolio opbouw

Een eerder verworven competenties certificaat is als het ware een portfolio van alle aspecten waarin je ervaring hebt. Je kunt daarbij denken aan bewijzen zoals:

  • diploma’s, getuigschriften, certificaten en referenties;
  • beoordelingsgesprekken, bewijzen van handelingen binnen besturen;
  • oorkonden, bewijzen van heldhaftig optreden;
  • alle soorten bewijzen welke een positief beeld van de EVC aanvrager geven.

Aanvullend gesprek

Naast deze bewijzen wordt er een beoordelingsgesprek gevoerd om na te gaan hoe goed de kwaliteiten van de verworven competenties werkelijk zijn. Zodoende wordt een compleet beeld verkregen van de kennis en ervaring van diegene die een EVC certificaat wenst te hebben. Met dat complete beeld wordt binnen een termijn van drie maand een compleet beeld opgebouwd middels EVC bewijzen aangaande wat je kunt betekenen voor toekomstige werkgevers. Gebruik het EVC op je sollicitatiebrief kracht bij te zetten.