Effectief leiderschap ontwikkelen

Effectief leiderschap ontwikkelen

In een tijd van recessie wordt er steeds vaker gevraagd naar authentieke leiders. Leiders die zichzelf zijn en zichzelf kennen. Leiders die hun eigen valkuilen kennen, hun persoonlijke kracht weten en een hun visie kunnen verwoorden.

Misschien voelt u zich wel eens onmachtige om u personeel zo te beïnvloeden dat zij ook de koers gaan varen die u voor ogen heeft. Of verlangt u er naar productiever te zijn, terwijl nu uw tijd is gevuld met discussies en vergaderingen.

Denk dan eens na over de ontwikkeling van uw leiderschap, want waar u naar op zoek bent is effectiviteit.

Effectief leiderschap

Effectief leiderschap gaat uit van u als persoon. De manier waarop u communiceert, de doelen die u na streeft en de persoonlijke vaardigheden en competenties die u in huis heeft. Het is niet een nieuwe manier van leidinggeven, maar effectief leiderschap is gebaseerd op het kennen van uzelf.

Authenticiteit

Binnen effectief leiderschap is authenticiteit een sleutelwoord. Wat u communiceert naar uw medewerkers of naaste collega's toe staat op een lijn met de overtuiging die u heeft. Wat u doet komt overeen met de competenties die u heeft. En wat u zegt, komt overeen met wat u denkt en voelt. Kortom, u bent u bewust van u zelf, uw eigen waarde en het doel dat u voor ogen hebt en u bent in staat dit over te dragen op de ander.

Competenties

Effectief leiderschap heeft alles te maken met competenties. Een competentie is een persoonlijke eigenschap die tot succesvol gedrag leidt. Leiding geven doet een beroep op bepaalde competenties, zoals:

  • vermogen tot inspireren
  • overtuigingskracht en
  • pro-activiteit

Daarnaast heeft u als persoon nog eigen persoonlijke vaardigheden die uniek zijn voor u als persoon. Bij het ontwikkelen van effectief leiderschap leert u uw competenties op een effectieve manier inzetten, zodat er succes gedrag ontstaat.

Trainingen

Effectief leiderschap ontstaat niet van de een op andere dag. Het is een bewustwordingsproces waarbij u andere mensen nodig hebt. Daarom is het aan te raden een training effectief leiderschap te volgen. In deze training gaat u met medecursisten aan de slag om samen te ontdekken wie u zelf bent, wat u visie op leiding geven is en wat uw competenties zijn. De training is geschikt voor:

  • elke leider die zich zelf wil leren kennen
  • duidelijk voor ogen wil krijgen wat hij/zij kan
  • en wil leren om samen met de omgeving een plan te realiseren.

Resultaat

Aan het eind van de training weet u wat het belang is van zelfkennis, u heeft meer inzicht gekregen in uw eigen gedrag en u bent instaat invloed uit te oefenen op situaties en medemensen. Ook kunt u uw persoonlijke leiderschapsvisie verwoorden en weet u prioriteiten te stellen. U kent u uw manier van leidinggeven en weet u welke leidinggevende competenties bij u sterk zijn ontwikkeld.

Met een nieuw gevoel van zelfvertrouwen zult u de toekomst tegemoet treden. Bewust van u zelf en met open oog voor de mensen waar u leiding aan geeft.